head
Home Visie & Missie Werkwijze Diensten Opdrachtgevers Kwaliteit Contact

Diensten

bizzniz adviseert en begeleidt MKB-ondernemers in de totale bedrijfsvoering op een praktische en oplossingsgerichte wijze.

Onze missie is ondernemers én hun onderneming op een hoger niveau te brengen.


handshake


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Enkele voorbeelden van onze diensten per managementgebied;

Strategisch management
 • ondernemingsplan op- of bijstellen
 • strategie bepalen of het adviseren bij strategische vraagstukken
 • opstellen van een SWOT analyse
 • advisering franchising of inkooporganisatie
Commercieel management
 • verkooporganisatie optimaliseren en activeren
 • positionering, marketing- en communicatieplan aanscherpen
 • ondersteuning bij lokale en crossmarketing
 • klanttevredenheid onderzoek
Financieel management
 • het opstellen en/of beoordelen van exploitatiebegroting en liquiditeitsplanning
 • haalbaarheidsonderzoek per product of afzetkanaal
 • het adviseren en begeleiden bij de verkrijging van de juiste financiering
Facilitair management
 • zoeken naar en vergelijken van alternatieve aanbieders op facilitair gebied
 • behalen van schaalvoordeel op gebied van inkoop
Personeels management
 • taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden (her)verdelen
 • gewenste cultuur en bemensing realiseren
 • begeleiding bij de opzet van een personeelsadministratie
 • advisering in secundaire arbeidsvoorwaarden
 • tijdelijke bedrijfsvoering
 • overbruggingsmanagement
Organisatie management
 • advisering bij bedrijfsvoeringvraagstukken
 • tijdelijke bedrijfsvoering
 • overbruggingsmanagement
Logistiek management
 • inhoud van het werk, processen en procedures stroomlijnen
 • het beoordelen van de interne organisatie op effectiviteit en efficiency
 • het opzetten en inrichten van een voorraadbeheerssysteem
 • advisering in planning van mens en machines
 • de beoordeling van en advisering bij de opzet van de administratieve organisatie


logo
foot