head
Home Visie & Missie Werkwijze Diensten Opdrachtgevers Kwaliteit Contact

Opdrachtgevers

bizzniz adviseert en begeleidt MKB-ondernemers in de totale bedrijfsvoering op een praktische en oplossingsgerichte wijze.

Onze missie is ondernemers én hun onderneming op een hoger niveau te brengen.


handshake
1
Startende ondernemers
2
Gevestigde ondernemers
3
Franchisegever
4
Gemeente of UWV
5
Insolventie advocaten
6
Financiers / banken
7
Accountants

 

 

 

 

 

 

 

 

Opdrachtgevers van bizzniz, zowel direct als indirect, kunnen als volgt worden geidentificeerd;

Startende ondernemer;
Ondernemers in de eerste ontwikkelingsfase zijn bezig met het creeren van een bestaansopbouw. Deze ondernemer kan bij ons terecht voor de meest uiteenlopende vragen en ondersteuning om te kunnen overleven.
lees meer

Gevestigde ondernemer;
Deze ondernemer heeft op dit moment een bestaansrecht maar staat voor de keuze zijn succes te consolideren of te laten doorgroeien, daarbij dienen de ontwikkelingen van de markt nauwlettend te worden gevolgd. Het uiteindelijke doel is te komen tot een optimale organisatiestructuur, hoge mate van formalisering, het aantrekken van deskundig personeel en uiteraard het behalen van bevredigende resultaten.

Franchisegever;
Meer en meer formules expanderen op basis van franchise. Aangezien het succes van de formule in grote mate wordt bepaald door de franchisenemer is het van belang na een kritische werving voldoende ondersteuning te (blijven) bieden aan deze franchisenemers en op de juiste manier te blijven communiceren. Wij kunnen de franchisegever ondersteunen bij het wervingsproces en tevens de franchisenemer begeleiden op financieel en facilitair gebied. Het organiseren van arrangementen kan daar onderdeel van zijn.
lees meer

Gemeenten of UWV;
Uitkeringsinstanties die potentiele ondernemers in het zadel willen helpen kunnen een beroep op ons doen. Zowel het beoordelen van de persoon in kwestie op zijn/haar ondernemerskwaliteiten als het beoordelen van het businessplan op met name de financiële haalbaarheid, alsmede het begeleiden vanaf het moment dat groen licht wordt gegeven behoort tot onze activiteiten.

Insolventie advocaten;
Deze advocaten begeleiden ondernemingen die een faillissement willen afwenden. In een dergelijk kritische fase is het van belang alle mogelijkheden van het bedrijf in korte tijd te onderzoeken en desgewenst te benutten.

Financiers / Banken;
Financiers van een onderneming willen rendement op hun geïnvesteerd kapitaal, enerzijds door waardevermeerdering van het aandeel, anderzijds door rente-inkomsten. Op moment van (be)dreiging kunnen zij bizzniz aanbevelen of inschakelen om de ondernemer te assisteren bij de bedrijfsvoering.

Accountants;
Door het verwerken van de administratie en/of het samenstellen van periodieke cijfers kunnen accountants de performance van hun clienten beoordelen in relatie tot bijvoorbeeld branchegenoten. Indien grote afwijkingen worden geconstateerd, kan een accountant het advies geven externe expertise in te schakelen.


logo
foot