head
Home Visie & Missie Werkwijze Diensten Opdrachtgevers Kwaliteit Contact

Werkwijze

bizzniz adviseert en begeleidt MKB-ondernemers in de totale bedrijfsvoering op een praktische en oplossingsgerichte wijze.

Onze missie is ondernemers én hun onderneming op een hoger niveau te brengen.


handshake


bizzniz coaching succes

Er zijn verschillende situaties waarin u kunt besluiten een coach in te schakelen; u heeft concreet een probleem dat u in korte tijd opgelost wilt zien of u voelt dat er 'iets' niet helemaal goed loopt, maar u weet niet exact waar de oorzaken liggen. De aanleiding kan natuurlijk ook zijn de wens om eens gestructureerd na te denken over de positie, de koers en de organisatie van de onderneming, zonder dat er direct concrete problemen zijn. Maar als u besluit een coach in te schakelen, hoe weet u dan dat dit de juiste persoon is? Het blijft lastig hier antwoord op te geven, mogelijk dat andere ondernemers binnen uw netwerk ervaring hebben met bizzniz.

Zie ook: kwaliteit & tevredenheid

In ieder geval geldt, als voorwaarde voor een goede samenwerking, dat er chemie aanwezig moet zijn tussen u en de coach. Een gevoel dat tijdens een eerste gesprek, veelal telefonisch ter oriëntatie, al merkbaar moet zijn. Indien dit gesprek voor u aanleiding geeft tot een nadere kennismaking brengen wij een bezoek aan uw bedrijf om gedetailleerd uw organisatie en de bedrijfsvoering door te nemen. Afhankelijk van de problematiek of doelstelling kunnen voorlopige conclusies en/of verbeterpunten worden besproken. Vervolgens beslist u of u gebruik wilt maken van onze dienstverlening. Tot zover worden aan u geen kosten in rekening gebracht.

Wanneer u gebruik wilt maken van onze dienstverlening zullen er afspraken worden gemaakt over de onderlinge taakverdeling, overlegmomenten, etc. Daarna zullen wij aan de hand van de verzamelde informatie u onze conclusies en aanbevelingen voorleggen. Desgewenst kunnen wij deze aanbevelingen ook voor u uitvoeren. In dat geval volgt er veelal evaluatie alvorens de opdracht wordt afgerond.

logo
foot